Moi Rør er etablert som en solid leverandør av VVS-tjenester primært til større oppgaver innen industri, næringsbygg og boligmarkedet. Vårt geografiske arbeidsområde er Agderfylkene, men med hoved nedslagsfelt i Kristiansand.

Vi leverer følgende:

  • Totalentrepriser VVS
  • Totale underentrepriser VVS
  • Service og vedlikeholdsavtaler