Moi Rør banet vei for prosjekter med Instalco bærekraftsrating

Moi Rør banet vei for prosjekter med Instalco bærekraftsrating

Da Kristiansand kommune gjorde en storsatsing på et nytt skolesenter med tre skoler i samme område, ble Instalco-selskapet Moi Rør tildelt VVS-kontrakten. Prosjektet ble Norges første prosjekt med Instalco bærekraftsrating – Tangvall skolesenter.

Det helt nye skoleområdet består av tre skoler – Tangvall skole, Kulturskolen og Søgne videregående skole – på til sammen 22 000 kvadratmeter.

Oppdraget Moi Rør fikk var å levere alle sanitærinstallasjoner, brannslukkingsanlegg, geotermiske varmesystemer og kjølesystemer, en jobb med en ordreverdi på 54 millioner norske kroner. Men det har vært langt fra et vanlig VVS-oppdrag for Moi Rør. Helt fra starten av hadde sluttkunden Kristiansand kommune og byggefirmaet BRG Entreprenør satt opp strenge regler for at byggingen skulle utføres med minst mulig innvirkning på klimaet.

– Det har passet oss bra siden vi har spisskompetanse på akkurat dette området. Det viktigste tiltaket fra vår side var hvordan vi satte opp varme- og kjølesystemet. Tradisjonelle varmeløsninger står i fare for å lekke miljøfarlig kjølemedium, sier administrerende direktør i Moi Rør, Kåre Henning Åsly.

– Løsningen vår ble i stedet varmepumper med det naturlige kjølemediet CO2, som henter geotermisk varme fra energibrønner.

Moi Rör var tidlig med i planleggingen av skolesentret, også i arkitektkonkurransen ett år før selve byggestart. Dette gjorde det mulig for Moi Rør å være med tidlig i planleggingsfasen og foreslå systemer og løsninger som oppfylte de høye energi- og klimakravene til eiendommene.

Skoleeiendommene er også utstyrt med 2500 solcellepaneler på taket, og byggematerialene som er valgt har vært materialer med lave klimagassutslipp.

– Det har vært et veldig vellykket prosjekt fra start til slutt. Vi har jobbet med byggefirmaet BRG Entreprenør i mange år. Vi samarbeider godt og de kjenner våre kompetanse og hva vi kan levere.