Baneheia Park

Baneheia Park

Første byggetrinn blir selve kontorbygget i glass på hjørnet mot vest, med rom for 160 kontorplasser fordelt på tre-fire bedrifter. Det blir drøyt 600 kvadratmeter gulv i hver av de sju etasjene.

Vi skal levere Rørleggearbeidene til prosjektet.

https://www.fvn.no/nyheter/lokalt/i/ng6yQB/Bygger-Baneheia-Park-i-sju-etasjer